Veiligheid & Toezicht

U opent kosteloos online een rekening bij DEGIRO op uw eigen naam. Een Box 3 of een Box 1 rekening. Daarna kunt u direct FundShare Post Helder. Aandelen Fund kopen zonder aankoopkosten. Indien u op een werkdag voor 16 uur uw order plaatst, wordt deze uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde van het fonds van het einde van die werkdag. Indien u de order na 16 uur opgeeft, of op een niet-werkdag, wordt deze uitgevoerd tegen de intrinsieke waarde van het fonds van het einde van de volgende werkdag. De order wordt meestal een dag later verwerkt in het platform van DEGIRO. Elke dag kunt u de ontwikkeling van de koers van FundShare Post Helder. Aandelen Fund volgen in het systeem van DEGIRO.

De aangekochte beleggingen worden op uw eigen rekening geregistreerd en blijven te allen tijde uw eigendom. Niemand kan daar aankomen. U kunt uw belegging in Helder. Aandelen Fund ook weer elke dag zonder kosten verkopen. Geldtransport is alleen mogelijk tussen uw rekening bij DEGIRO en uw eigen tegenrekening, die beide op uw naam staan.

Namens Post Vermogensbeheer (operating company) voeren Roland de Die en Erik Bongaerts het beleggingsbeleid uit. Uw inleg in FundShare Post Helder. Aandelen Fund komt als cash binnen in het fonds. De adviseur van Post Vermogensbeheer voert transacties uit namens de beheerder binnen het fonds om invulling te geven aan het beleggingsbeleid zoals geformuleerd in het prospectus.

FundShare Fund Management (beheerder) toetst doorlopend of de opgegeven transacties passen binnen het vastgestelde beleggingsbeleid van FundShare Post Helder. Aandelen Fund.
Via FundShare Fund Administration (administrateur) wordt dagelijks de waarde van uw belegging doorgegeven en op uw rekening bij DEGIRO getoond.

Het vermogen van het FundShare Post Helder. Aandelen Fund is gescheiden van de beheerder en de operating company. De beleggingen van het fonds worden apart bewaard in een aparte entiteit (stichting). Indien een of meerdere betrokken partijen failliet gaat, dan blijven de beleggingen in deze aparte entiteit beschikbaar voor de participanten in het fonds. Uw beleggingen zijn veilig. Hierop wordt door de autoriteiten toegezien.

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd met de meest geavanceerde technieken uit de bancaire wereld. Computers en servers zijn ondergebracht in een faciliteit die 24 uur per dag wordt beveiligd.

Onafhankelijk toezicht

FundShare Fund Management B.V. is de beheerder van het FundShare Umbrella Fund alwaar FundShare Post Helder. Aandelen Fund onder valt. FundShare Fund Management staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) en beschikt over een Wft-vergunning. Om een AFM vergunning te verkrijgen wordt aan de hand van een beschrijving van alle bedrijfsprocessen een oordeel gevormd of alle processen voldoen aan wettelijke eisen. Daarnaast moet met een aparte depositary worden gewerkt (KASBANK BV) die ook over een AFM vergunning beschikt.
De bestuurders van zowel de beheerder als de depositary zijn door de AFM goedgekeurd en moeten zowel voldoende administratieve en leidinggevende ervaring hebben, als over een gedegen financieel inhoudelijke kennis beschikken. De beheerder en de fondsen worden jaarlijks gecontroleerd door Mazars Accountants. 

Ook de operating company (Post Vermogensbeheer) en het fonds (FundShare Umbrellafund) beschikken over een vergunning van de AFM. Dit betekent dat ook deze partijen voldoen aan de vele eisen die de wet- en regelgever aan hen stelt. Deze eisen hebben o.a. betrekking op deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële waarborgen, bedrijfsvoering, informatieverstrekking en administratieve organisatie. 

Alle betrokken partijen zijn Nederlandse kapitaalkrachtige ondernemingen die volledig zijn gefinancierd met eigen vermogen. De fondsen staan onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).