« Maandrapportage april 2015»

Gepubliceerd op 30-04-2015

Afgelopen maand was de performance van Helder. Aandelen Fund -1,37% na kosten.
Op 29 januari 2015 is Helder. Aandelen Fund gestart met een intrinsieke waarde per participatie van EUR 10,00. Het fonds had een uitstekende start; eind april was de intrinsieke waarde EUR 10,6687. Aldus was het netto rendement sinds oprichting 6,69%.

Download de volledige rapportage