« Maandrapportage maart 2015»

Gepubliceerd op 31-03-2015

Afgelopen maand was de performance van Helder. Aandelen Fund +2,47% na kosten. Op 29 januari 2015 is Helder. Aandelen Fund gestart met een intrinsieke waarde per participatie van EUR 10,00. Het fonds had een uitstekende start; eind maart was de intrinsieke waarde EUR 10,8170. Aldus was het netto rendement sinds oprichting 8,17%.

Download de volledige rapportage